Chaos Group Official Partner

FreeMILL 3D paket za glodanje


FreeMILL je potpuno funkcionalan paket za 3D glodanje, izgrađen na svetski renomiranom CAM paketu VisualMILL korporacije MecSoft. Sa ovim proizvodom moći ćete da uvezete VisualMILL, STL, Rhino .3dm, VRML Raw Triange dokumente, pokrenete pune simulacije na delu modela, i moći ćete da pošaljete izlazni G kod na vaš mašinski alat. Proizvod se isporučuje sa oko 50 unapred ugrađenih post- procesora. Ovaj proizvod je potpuno besplatan! Ne postoji vremensko ograničenje, parcijalno ograničenje delova programa, ograničenje u slanju, ili ograničenje u broju linija koda u ovom proizvodu.


Dokumenti koji su dostupni za uvoz su: VisualMILL, Rhino, STL, VRML.

Preuzmi FreeMILL sada besplatno:


Snimak ekrana

FreeMILL - snimak ekrana

Resursi

Iskoristite sledeće resurse da biste počeli da koristite FreeMILL:


Preuzmite proizvod FreeMILL i zavrtite ga


Karakteristike

Tabela sumarnog prikaza različitih funkcija koje se nalaze u FreeMILL-u.

Traka prikazaFreeMill
Dinamička rotacija, kretanje & centriranje check
Dinamički zum, prilagođeno crtežu check
Standardni ortografski prikazi check
Smerovi sečenjaFreeMill
postavljanje smesa ose alata check
LagerFreeMill
Kreiranje kutije sa zalihama check
Ravan razdvajanjaFreeMill
Dinamičko određivanje ravni razdvajanja check
Mašinske koordinateFreeMill
Mašinska nulta specifikacija check
AlatiFreeMill
Loptast, ravan i ugaoni radijus glodanja check
Posmak & BrzineFreeMill
Definisanje brzine rezanja check
3-osno glodanjeFreeMill
Paralelna završna obrada duž X-ose check
Paralelna završna obrada duž Y-ose check
Simulacija putanje alataFreeMill
Simulacija sečenja materijala check
Post-Procesor generatorFreeMill
Post-procesiranje za specificirani kontroler check