Chaos Group Official Partner

O MecSoft-u

MecSoft Corporation je osnovana Decembera 1997 od strane programera iz Unigraphics Solutions sa ciljem da obezbedi pristupačano a ipak moćano CAM sofversko rešenje za proizvodnu industriju.

MecSoft Europe GmbH je osnovana Jula 2009 godine sa ciljem da obezbedi pristupačna a ipak moćna softverska rešenja u Evropi.

Naše osnivanje i principi rada su zasnovani na ideji da je naš najznačajniji partner je naš kupac. To nam dozvoljava da:


  • Razvijamo kvalitetne proizvode koji zadovloljavaju ili premašuju korisničke potrebe i da
  • Isporučimo im po ceni koja sostiže vrednosti koje su nepobedive u industriji
  • Obezbedimo im odličan korisnički servis i podršku

MecSoft-LogoMecSoft Corporation se nalazi u Irvinu, Orange County, CA – 45 minuta južno od Los Anđelesa.MSE Logo neuMecSoft Europe GmbH se nalazi u Bad Kreuznach-u – 45 minuta zapadno od Frankfurta na Majni.

MecSoft Europe GmbH je kompanija koja pruža najsavremenije Windows bazirane programe u širokom dijapazonu grana industrije. Ove industrije obuhvataju od automobilske i avio-kosmičke do sve do obrazovne i opšte mašinske obrade.