Chaos Group Official Partner

Rhino® školski paket

 

Rhino školski paket je komplet obrazovnih jednokorisničkih licenci za studente i profesore škola ili univerziteta po specijalnoj ceni:

 

  • minimalni broj obrazovnih jednokorisničkih licenci za porudžbinu je 50.
  • škola/univerzitet koji poručuje školski paket treba da posedeje važeću Rhino laboratorijsku licencu.
  • cena svake obrazovne jednokorisničke licence je €95 (umesto regularne cene koja iznosi €195).

 

Često postavljana pitanja:

 

P: Šta je obrazovna jednokorisnička licenca?

O: Pogledajte http://../educational-license.html.

 

P: Gde naručiti?

O: Kontaktirajte vašeg Rhino Autorizivanog prodavca ili McNeel Europe.

 

P: Ko je vlasnik obrazovnih jednokorisničkih licenci?

O: Škola kupuje obrazovne jednokorisničke licence i distribuira ih studentima, tako da studenti koji registruju ove licence biće vlasnici i preuzimaju sva prava, obaveze i pogodnosti za korišćenje softvera. Klikni ovde za više informacija o uslovima obrazovne jednokorisničke licence.

 

P: Moja škola ne može da dostigne minimalni potreban broj obrazovnih jednim korisničkih licenci (50) i zbog toga ne možemo da iskoristimo prednosti ove ponude.

O: Možda ćete želeti da naručite naše obrazovne proizvode po standardnoj ceni:

- Rhino laboratorijska licenca: €975.00
- Obrazovna jednokorisnička licenca: €195.00
- Ostali obrazovni proizvodi: klikni ovde za detalje.

 

P: Ko može iskoristiti prednosti ove ponude?

O: Samo škole, fakulteti i univerziteti koji poseduju važeću Rhino laboratorijsku licencu. Uverenje obrazovne institucije je neophodno. Pojedinci (nastavnici i studenti) mogu poručiti regularne obrazivne proizvode u svako doba.

 

P: Kako možemo nadograditi našu laboratorijsku licencu?

O: Regularne cene su važeće. Klikni ovde za detalje.

 

P: Kako student može da nadogradi obrazovnu jednokorisničku licencu?

O: Regularne cene su važeće. Klikni ovde za detalje.

 

P: Šta je sa Flamingo®-om, Penguin-om, Bongo®-om i Brazil-om?

O: Nudimo iste aranžmane za ove proizvode.

 

Imate još pitanja: Molim vas kontaktirajte vašeg Rhino autorizovanog prodavca ili McNeel Europe.


® Rhino, Flamingo i Bongo su registrovani zaštitni znaci kompanije Robert McNeel & Associates.