Chaos Group Official Partner

Šta je laboratorijski paket?


Rhino® laboratorijski paket:

 • je isključivo za škole:
 • je:
  • Rhino licenca za korišćenje na svim računarima u pojedinačnim vežbaonicama (jedna učionica) i na istruktorovom računaru. Mreža nije preduslov.
  • ili, plivajuća licenca za korišćenje Rhino-a na 30 računara u odseku. Mrežno okruženje i Zoo su neophidni.
 • uključuje:
  • korisničko uputstvo na CD-u u PDF formatu
  • Nivo 1 i Nivo 2 vodiče za vežbu, takođe na CD-u u PDF formatu
  • curriculum vodič sa Word dokumentima na CD-u
  • naprednu prezentaciju za obuku
  • CD sa Rhino softverom

Potvrda o akademskom statusu je neophodna za porudžbinu..


Rhino laboratorijski paket nadogradnja:

 • je isključivo za škole:
 • je:
  • Rhino licenca za korišćenje na svim računarima u pojedinačnim vežbaonicama (jedna učionica) i na istruktorovom računaru. Mreža nije preduslov.
  • ili, plivajuća licenca za korišćenje Rhino-a na 30 računara u odseku. Mrežno okruženje i Zoo su neophidni.
 • uključuje:
  • korisničko uputstvo na CD-u u PDF formatu
  • Nivo 1 i Nivo 2 vodiče za vežbu, takođe na CD-u u PDF formatu
  • CD sa Rhino softverom

Q: Šta je obrazovna jednokorisnička licenca?
A: To je licenca za jedan računar u vasništvu studenta, profesora, ili škole. Više detalja...


® Rhino je registrovani zaštitni znak kompanije Robert McNeel & Associates.