Chaos Group Official Partner

Potvrda o akademskom statusu

 

Da bi se poručile obrazovne verzije, potrebna je potvrda o akademskom statusu.

 

Studenti

Studenti koledža, univerziteta i viših stručnih škola mogu da poruče pojedinačnu obrazovnu licencu uz indeks. Uz porudžbinu treba obezbediti i sledeće:

  • Indeks
  • Raspored predavanja za tekuću godinu
  • Overenu potvrdu (memorandum fakulteta/škole) o statusu studiranja

 

Fakultet/osoblje

Više škole, fakulteti i njihovo osoblje mogu poručiti pojedinačnu obrazovnu licencu uz dokaz akademskog statusa. Uz porudžbinu treba obezbediti sledeće:

  • Potvrdu o zaposlenju
  • Skorašnji platni list
  • Potvrdu o statusu i predmetnoj nastavi

 

Škole

Svaka priznata škola može da poruči pojedinacnu obrazovnu licencu ili licence za vežbu putem porudžbine.