Chaos Group Official Partner

rhinoreverse 3RhinoReverse Line


rhinoreverse™ je integrisani dodatak za 3D NURBS Rhinoceros©. rhinoreverse pomaže u stvaranju NURBS površina od mrežastih podataka.

Počnite sa iscrtavanje krivih po mreži. Tada će rhinoreverse automatski prilagoditi NURBS površine mreži. rhinoreverse ima jedinstvenu mogućnost da predstavi velike kompleksne oblike sa samo nekoliko NURBS površina sa 2, 3, 4 ili više ivica.

rhinoreverse takođe poboljšava Rhino-vu sposobnost da:rhinoreverse™ 2

 • Uveze i prikaže velike mreže. (do 1 milion i više poligona)
 • Brzo iscrta i uredi površne granice na mreži
 • Kontroliše kontinuitet i toleranciju između NURBS oblika
 • Snažno "leči" NURBS modele prilagođavanjem oblika i granica oblika
 • Ispunjava rupe u NURBS modelima sa zadatim tolerancijama

Ovo vodi do veoma jednostavnog i intuitivnog upravljanja sa kompleksnim mrežnim modelima u Rhino-u.

Proizvod rhinoreverse™

Commands

rhinoreverse je potpuno integrisan u Rhino. Omogućava korisniku da transformiše digitalne površine (tačkaste mreže) u savitljive oblike.

Cilj je pripremiti predstojeće korake u dizajnu CAx-procesnom-lancu kao čvrst model i NC-programiranje.Sadržaj

1. Lakoća upotrebe

2. Inventivnost novog algoritma

3. Visok kvalitet oblika

4. Brza površinska metoda

5. Pregled karakteristika

6. Dopunski specijalni alati (Lečenje, Reljef, Zakrpa)


  1. Lakoća upotrebe

Proizvoljni oblici mogu se definisati, da predstavljaju dizajn sa namerom prikaza veoma glatkih linija. Korisnik treba samo ta skicira mrežu, koja sadrži granične krive za sve nove oblike (Figura 1 do 3). Uz dodatak nekih komandi sa tastature i načina prikaza upotreba rhinoreverse je veoma laka.


 2. Inventivnost novog algoritma da proračunava i upravlja isečenim oblicima donosi izuzetnu prednost

Rhinoreverse™ generiše isečene oblike. Ova procedura omogućava korisniku da definiše proizvoljne oblike sa do 25 graničnih kriva. Figura 4 prikazuje takav tipičan primer isečenog oblika, osvetljen žutom bojom, sa više od 4 granične krive. Odvajanjem rutine približnog skiciranja graničnih krivi puno poboljšava kvalitet oblika. Oblik sada zavisi samo od oblika zadatog tačkasom mrežom. Za skiciranje krivih za model prikazan u figuri 1 danas je potrebno oko 25 oblika.


  3. Visok kvalitet oblika, dobivenog proračunavanjem modela sa mnogo površina, omogućava pouzdano modeliranje

Ako se koristi opcija „Lečenja“, prelazi između sračunatih oblika biće prilagođeni sa Rhino-vim trenutnim podešavanjem tolerancije. To osigurava, da se rezultujući oblik modela može koristiti kasnije za čvrste operacije ili NC programiranje bez ikakve dorade (Figure 5 i 6).


 4. Brza površinska metoda

Dodatna opcija za brzo stvaranje jednostavnih oblika, je revidirana i unapređena. Cilj je predstaviti tačkastu mrežu „brzo i prljavo“ sa malim brojem oblika. Primer u figuri 8/9 prikazuje glavu sa upotrebom samo 4 NURBS-oblika.


 5. Pregled karakteristika

 • Nekoliko interfejsa za uvoz mrežnih (*.stl, *.wrl, *.vrml, *.af, *.nas, *.txt)
 • Jednostavno skiciranje graničnih krivi na datom mrežnom podatku sa upotrebom miša
 • Fleksiblna definicija površina sa 2 do 25 granične krive (ranije: 4 krive definišu jedan oblik)
 • Opcioni način, skiciranje tačkaste mreže „brzo i prljavo“ sa malim brojem oblika
 • Fleksibilna upotreba proizvoljnih T-spajanja za lokalno prečišćavanje
 • Upotreba nekoliko prečica za promenu i uvećanje krive mreže sa mišem i tastaturom
 • Upotreba samo jednog fajla (*.3dm) za čuvanje podataka
 • Automatski proračun topologije upotebom grafičkog algoritma
 • Automatsko približavanje početku oblika na tačku mreže
 • Robustan odnos prema malim rupicama i oštrim ivicama u mreži
 • Automatski proračum tranzicije oblika u Rhino-va podešavanja tolerancije
 • Robusnost prema prazninama u tačkastoj mreži
 • Dodatna funkcija „Lečenja“, za poboljšanje kvaliteta već postojećih oblika modela: Automatsko odstranjivanje malih praznina, koraka i prelaza

 6. Dopunski specijalni alati

U geografiji i arhitekturi velike reljefne površine su date u STL formatu. Ali za inženjerske zadatke često su potrebni NURBS oblici podataka. Da biste ih transformisali, metoda RRRelief je dizajnirana. Ova funkcija radi slično komandi "drape" u Rhino-u.
Prednosti: rezultujuća NURBS površina prikazuje homogenu distribuciju kontrolnih tačaka. Takođe strme površinske oblasti su dobro obrađene. Manipulacija velikim mrežnim površinama je jednostavna i brza.

Već postojeći NURBS-modeli mogu se "lečiti": Mali otvori, koraci i preklopi će biti automatski popunjeni. Cilj je poboljšati kvalitet podataka da bi omogućili čvrsto modeliranje i NC-glodanje.
 

Već postojeći NURBS-modeli mogu se "lečiti": Mali otvori, koraci i preklopi će biti automatski popunjeni. Cilj je poboljšati kvalitet podataka da bi omogućili čvrsto modeliranje i NC-glodanje

10 STL-reljef i konturne linije         11 Rezultujuća užljebljena površ


Da bi kreirali kompleksne korekcije dizajnirana je funkcija RRPatch. Funkcija radi slično komandi "patch" u Rhino-u.
Prednosti: Procedura dozvoljava dodatno uključivanje krivih da bi se definisao unutrašnji oblik umetka. Robusna interpolarna šema - za koju važi tolerancija - omogućava generisanje površine u okviru Rhino-ve interne apsolutne tolerance. Ovo osigurava spajanje povšina i čini RRPatch lak za korišćenje: Korisnik ne mora da podešava mnoge parametre.


12 Žičani model           13 Podrška u simetriji 14 RRPatch: rezultujuća površina

RRPatch

15 Površina dvostrukog ogledala, spojena 16 Zebra štampa


Preuzimanje

Kliknite ovde da pogledate prve korake u filmu rhinoreverse™ - Prvi koraci

 

® Rhino je registrovani zaštitni znak kompanije Robert McNeel & Associates. ™ rhinoreverse je zaštitni znak kompanije iCapp GmbH.