Chaos Group Official Partner


V-Ray za SketchUp


Pregled

Pažnja:


V-Ray 2.0 za SketchUp je licenciran sa hardverskim ključem (USB ključ).

Korisnici koji su kupili novu V-Ray za SketchUp licencu između 15. Aprila 2013 i 15. Septembra 2013 su kvalifikovani za besplatnu nadogradnju (ne uključuje hatdrverski ključ i transport).


Pregled proizvoda


V-Ray za SketchUp obezbeđuje dizajnerima brzo generisanje slika, bolje alate za osvetljenje, i mogućnost da kreiraju i vizualizuju kompleksne scene. Ovo, dozajnerski-orijentisano rešenje za generisanje slika za SketcUp, nudi dramatična poboljšanja u procesu vizualizacije (V-Ray RT®), kvalitet slike na bazi osvetljenja (V-Ray Dome Light), i mogućnost dizajnera da brzo upravlja kompleksnim scenama sa visokim nivoom detalja (V-Ray Proxy).

V-Ray 2.0 za SketchUp kompatibilan sa SketchUp 8, SketchUp Make 2013 i SketchUp Pro 2013.


V-Ray za SketchUp glavne osobine


V-Ray za SketchUp ima bogat komplet osobina, pravljenje visoko kvalitetnih vizualizacija brzo i lako. Ovde su neke od osobina:

V-Ray for SketchUp RT V-Ray RT CPU & GPU - Ovaj revolucionarni generator slika pojednostavljuje podešavanje scena i obezbeđuje trenutni vizuelni odgovor direktno u SketchUp sa ciljem da se brže donose odluke za brži dizajn, materijal, i osvetljenje. To je brz i jednostavan prelazak između V-Ray RT i proizvodnog generisanja prikaza.
V-Ray for SketchUp Dome-LightDome Light - Stvara jednostavno osvetljenje, bez grubih prikaza slike, koristeći uzorkovanje važnih elemenata analizirane HDR slike. Ova tehnika u velikoj meri optimizuje svetlosni trag i preciznost globalnog osvetljenja.
V-Ray for SketchUp ProxyV-Ray Proxy - Upravlja memorijskim resursima prikaza i efikasno renderuje velike količine geometrijskih oblika za povećanje detaljnosti i kompleksnosti scene. Objekti u V-Ray Proxy-ju se dinamički učitavaju i iščitavaju za vreme renderovanja, štedeći vitalne resurse RAM memorije.

Proverite celu listu karakteristika.


Karakteristike

Rendering jezgro

V-Ray RT CPU i GPU - revolicionarni alat za rendering, koji obezbeđuje trenutni prikaz i brzu postavku scene. Zato što je V-Ray RT zasnovan na istom robusnom jezgru kao i V-Ray, neosetno se prelazi sa V-Ray RT-a na sam rendering. Za svakodnevne korisnike ovo je veoma moćno interaktivno rendering rešenje koje im omogućava da istovremeno rade i renderuju u SketchUp-u. Trenutni vizuelni odgovor čini brži dizajn, izbor materijala i ovetljenja.


SVETLA

Dome Light - kreirajte jednostavno osvetljenje, bez grubih prikaza slike, koristeći plafonsko osvetljenje. Njegovo moćno uzorkovanje važnih elemenata analizira HDR slike i optimizuje svetlosni trag i preciznost globalnog osvetljenja.

Ova nova funkcija će unaprediti vaš rad kada se koristi osvetljenje bazirano na u osvetljenja u svojim scenama . To ne samo da će vam uštedeti vreme za podešavanje i renderovanje ali će povećati kvalitet slike zasnovane na svetlosti i senke.

Svetla kao komponente - V-Ray svetla sada mogu da budu deo komponenti SketchUp-a, čineći proces promene dizajna i podešavanja na većem broju svetala istovremeno mnogo lakšim.


GEOMETRIJA

V-Ray Proxy - upravlja memorijskim resursima scene i efikasno renderuje velike količine geometrijskih oblika za povećanje detaljnosti i komplesknosti scene. Objekti u V-Ray Proxy-ju se dinamički učitavaju i iščitavaju za vreme renderovanja, štedeći vitalne resurse RAM memorije.


MATERIJALI

V-Ray Materijali - novi kompaktni i optimizovani materijali koji uključuju parametre za difuziu, refleksiju, i refrakciju sa mogućnošću da menjaju BRDF.

Materijal omotač - može se upotrebiti za dodatnu specifikaciju svojstava po materijalu. Najvažnije je to što sada možete da napravite prave mat materijale koji pokazuju pozadinu nasuprot osnovnom materijalu.

VRMats Library - nova biblioteka sadrži obimnu kolekciju spremnih za upotrebu i foto realnih V-Ray materijala.


Proverite celu listu karakteristika i poboljšanja V-Ray 2.0 za SketchUp

Ključne karakteristike mogu varirati u zavisnosti od izabranog proizvoda i dotične verzije V-Ray-a u upotrebi. Chaos Group zadržava pravo promene liste svojstava i proizvoda bez prethodne najave.


Cene

Cene i politika nadogradnje


Chaos Group proizvodi se licenciraju po mašini, i sa jednom V-Ray za SketchUp licencom možete pokrenuti i koristiti V-Ray GUI i alate unutar platforme, pokrenuti jedan lokalni posao renderovanja, ubrzati renderovanje korišćenjem distribuiranog renderinga na do 10 render sluga.

Da obezbedi optimalnu sigurnost, pouzdanost, i prenosivost Chaos Group zahteva hardverski ključ za licenciranje svog softvera. Ovaj hardverski sigurnosni ključ štiti V-Ray licence od neispravnosti računara, rutinskog hardverskog održavanja, i promene opreme; i dozvoljava korisnicima da koriste V-Ray na mnogobrojnim mašinama.

Važno je napomenuti da hardverski ključ nije uređaj koji se vezuje za hardver. V-Ray License Server je plivajući sistem licenciranja, dozvoljavajući mnogobrojnim korisnicima da provere licencu do maksimalnog broja istovremeno dostupnih licenci.

V-Ray 2.0 za SketchUp korisnici imaju mogućnost da kupe nov hardverski ključ ili da instaliraju licence na postojeći.

Oficijelno preporučena cena za krajnje korisnike za jednu novu licencu V-Ray 2.0 za SketchUp je:


Proizvod USD EUR GBP
V-Ray za SketchUp ADV 800 580 500
Nadogradnja na V-Ray 2.0 za SketchUp ADV 320 230 200

Napomena: Cene ne uključuju hardverski ključ/PDV/transport.
* Korisnicima koji su kupili novu V-Ray za SketchUp licencu između 15. Aprila 2013. i 15. Septembra 2013. biće omogućena besplatna nadogradnja.


Sistemski zahtevi

Sistemski zahtevi


WINDOWS

 • 1 GHz procesor
 • 1 GB RAM minimum, 2-3 GB ili više je preporučeno
 • 16 GB ukupnog prostora na disku
 • 300 MB slobodnog prostora na disku

MACOSX

 • 2.1+ GHz Intel™ procesor. Power PC nije podržan
 • 1 GB RAM minimum, 2-3 GB ili više je preporučljivo
 • 300 MB slobodnog prostora na disku

Podržane platforme:

V-Ray zar SketchUp radi samo na:

SketchUp 8 ili 2013

 • Windows Vista
 • Windows 7
 • Windows 8
 • Mac OS X 10.6 i noviji

Virtualizacioni sistemi kao što je VMWare i Parallels nisu preporučeni.

Upotreba imidž mašina nije preporučena zbog činjenice da licenciranje hardverski zavisno.


V-RAY ZA SKETCHUP POLITIKA KORISNIČKE MIGRACIJE NA CHAOS GROUP SERVISE

(Primenjivo na ASGVIS korisnike koji su kupili V-Ray za SketchUp pre 27 Maja, 2011)