Chaos Group Official Partner

Zoo 5

The Zoo 5


The Zoo™ 5 je potpuno nova verzija Zoo-a. Napisan ispočetka, Zoo 5 obezbeđuje brojne nove funkcije koje nisu postojale u prethodnoj verziji Zoo-a, uključujući:

 • Podrška za standardni internet protokol - Klijenti komuniciraju sa Zoo-om 5 koristeći HTTP (Port 80) protokol. Ovo u značajnoj meri olakšava sistem administratorima da rutiraju Zoo zahteve u kompleksmin mrežama ili čak preko interneta.
 • Zaštitni zid - Zoo 5 zahteva da klijenti povremeno kontaktiraju sa serverom, ali ne inicira vezu nazad ka klijentima. Administratori više ne moraju da otvaraju portove na zašitnom zidu klijent mašina.
 • Ograničeno trajanje odjavljene licence - Prethodna verzija Zoo-a dozvoljava odjavljivanje (pozajmljivanje) licence kako bi podržali korisnike prenosnih računara na poslovnim putovanjima. Ali nije bilo vremenskog ograničenja kod pozajmljivanja licence. Zoo 5 dozvoljava administratorima da ograniče vremensko trajanje odjavljene licence.
 • Podrška za dodatke 3-ćih proizvođača - Prethodna verzija Zoo-a održava samo licence proizvoda McNeel (npr. Rhino®, Flamingo™, Bongo™, Brazil™, i Penguin™). Zoo 5 dozvoljava programerima dodataka da dodaju podršku za svoj proizvod u Zoo.

Prvi koraci

 • Preuzmi i instaliraj Zoo 5 na Windows server ili ranu stanicu.
 • Uverite se da je TCP port 80 otvoren na svakom zaštitnom zidu koji radi na serveru ili radnoj stanici.
 • Pokrenite ZooAdmin i dodajte vaše Rhino 5 CD-ključeve.
 • Instalirajte Rhino 5. Tokom instalacije, izaberite Network Node kao vaš tip licence i specificirajte ili ime računara ili IP adresu vašeg Zoo servera.
 • Ako ste već instalirali Rhino 5, onda pokrenite Rhino i izaberite Tools → Options → Licenses. Izaberite vašu Rhino licencu i kliknite na Convert. Onda, zatvorite Rhino i ponovo ga pokrenite. Kod pokretanja, izaberite Network Node kao vaš tip licene i specificirajte ili ime računara ili IP adresu vašeg Zoo servera.

Ograničenja

Rhino 4, Flamingo, Penguin, Brazil, i Bongo trenutno nisu podržani u Zoo-u 5. Ako imate jedan ili veše ovih proizvoda, koristićete Zoo 4.


Sistemski zahtevi

 • Windows sistemi:
  • Windows XP, Windows Vista, Windows 7, ili Windows 8.
  • Windows Server 2003, Windows Server 2008/2008 R2, Windows Server 2012.
 • Microsoft .NET Framework 4
 • Mrežni adapter konfigurisan za TCP/IP.

Pomoć

Zoo dokument za pomoć na mreži - (engleski)
Zoo forum podrške - (engleski)

Podrška

Zoo 5 - Menadžer licenci za Rhino 5 (Rhino 4, Flamingo, Penguin, Brazil, i Bongo nisu podržani).


® Rhinoceros, je registrovani zaštitni znak kompanije Robert McNeel & Associates. ™ Flamingo, Penguin, Brazil, Bongo i The Zoo su zaštitni znaci kompanije Robert McNeel & Associates.