Chaos Group Official Partner

Savanna3d zbirka 3dm modela spremnih za upotrebu Savanna Line


Savanna3d DVDsavanna canvas

Savanna 3D je komplet 3DM fajlova kreiranih za Rhino® 4.0 i noviji.


Savanna 3D sadrži preko 1000 detaljnih 3-D modela u 3DM formatu. Ovi modeli - koji uključuju nameštaj, sitan inventar, rukohvate, kancelarijsku opremu i ostalo - su spremni da se ubace u Rhino i daju vam glavni početak.


Savanna 3D je 100% kompatibilna sa Penguin-om, Flamingo-om, Brazil-om, V-Ray®-om, Maxwell-om, Hayabusa-om, i bilo kojim renderom koji podržava Rhino 4.0 ili 3DM format.


Napomena: Odlično funkcioniše sa VisualARQ-om takođe.


Savanna 3D kolekcija.

Savanna 3D uputstva za rad.

Savanna 3D galerija.

® Rhino i Flamingo su registrovani zaštitni znaci kompanije Robert McNeel & Associates. V-Ray je registrovani zaštitni znak kompanije Chaos Software.