Chaos Group Official Partner

RhinoCAM 2012


CAD/CAM softver za CNC obradu slobodnih formi


RhinoCAM 2012 je poslednja verzija RhinoCAM-a korporacije MecSoft Europe. RhinoCAM je dodatak Rhinoceros-u za računarski podržanu obradu (CAM) koji potpuno radi unutar Rhino-a 4.0 i 5.0. Ovaj dodatak je mašinski program opšte namene namenjen svim mašinistima. RhinoCAM spaja snagu Rhino-vog modeliranja slobodnih formi sa VisualMILL-ovim legendarnim mogućnostima obrade, i donosi vam proizvod neprocenjivih mogućnosti za obradu površina slobodnih formi. Sa besprekornim korisničkim interfejsom, izbor i prikaz u integrisanom RhinoCAM-u oponaša i stvara osećaj kao da radite sa Rhino-m kada kreirate putanje za sečenje. RhinoCAM donosi izvanrednu lakoću korišćenja, asocijativnost za dizajn, snagu, brzinu i pristupačnost. RhinoCAM-a uključuje 2-1/2, 3, 4 i novouvedeno 5 osno kontinuirano glodanje i operaciju izrade otvora. On dolazi sa stotinama post-procesora i dodatno sa generatorom post-procesora za stvaranje korisničkih post-procesora.


Preuzmite besplatnu probnu verziju programa RhinoCAM 2012:

Snimak ekrana

RhinoCAM 2012


Zakažite domonstraciju na mreži danas i naučite kako Rhino/RhinoCAM CAD/CAM softver može da pomogne vašim proizvodnim potrebama.

Konfiguracije

RhinoCAM 2012 CAM softver postoji u 4 različite konfiguracije da zadovolji različite mašinske potrebe naših korisnika. To su sledeće konfiguracije:


RhinoCAM 2012 Standard (STD)

Ovo je program u svrhu opšte mašinske obrade. Ovaj proizvod je idealan za brzu izradu prototipova, hobi, i obrazovna tržišta gde je lakoća uportebe glavni uslov. Upakovan sa prilično snažnim proizvodnim metodama ovaj lako upotrebljiv paket nije samo efikasan već i cenovno atraktivan za budžetski savesnog kupca ili kupca početnika.


RhinoCAM 2012 Expert (EXP)

Ova konfiguracija dozvoljava 4-tro osne indeksirane i kontinuirane grube i završne obrade u RhinoCAM 2012. Dostupne su krivolinijski zasnovana kontinuirana obrada kao što je 4-tro osna čeona obrada, izrada džepova, profilisanje i graviranje, kao i površinsko/čvrsto/mrežno bazirana obrada kao što je gruba obrada, završna obrada i obrada po projekcionoj krivi. Ova konfiguracija uključuje sve funkcionalnosti koje postoje u STD konfiguraciji.


RhinoCAM 2012 Professional (PRO)

Ovaj moćan paket je idealan za kalupe, matrice i alatke, obradu drveta brzom izradom prototipova i opšte mašinsko trežište. Ovaj proizvod obiluje moćnim strategijama generisanja putanje alata uparenim sa alatima za efikasnu kontrolu reznog alata za detaljne mogućnosti obrade, ne žrtvujući lakoću korišćenja. Pogodan za zahtevne korisnike sa sofisticiranim proizvodnim zahtevima. Ova konfiguracija proizvoda uključuje sve funkcionalnosti uključene u EXP konfiguraciji opisane iznad.


RhinoCAM 2012 Premium (PRE)

Ovaj paket uključuje novu 5-to osnu kontinuiranu funkcionalnost obrade. Pogodan za visoko sofisticirane zahteve obrade kao aeronautika, napredna izrada kalupa i drvna industrija, ovaj paket uključuje takve metode obrade kao površinska upravna obrada, spiralna obrada i obrada površinskog toka. Paket dodatno uključije sve funkcionalnosti koje postoje u kofiguraciji PRO opisanoj iznad.

Karakteristike

Tabela u nastavku sumarno prikazuje različite karakteristike koje postoje u svakoj dostupnoj konfiguraciji RhinoCAM-a 2012.


Opšta poboljšanja u 2012STDEXPPROPRE
Podrazumevana baza znanja (Default Knowledge Base) check check check check
Predefinisani regioni stvaranja (Predefined Regions Creation) check check check check
Alat prevuci/otpusti, baze znanja (Drag/Drop Tool, Knowledge Bases) check check check check
Izbegavanje regiona (Avoid Regions) check check check check
Priručne kartice/Izrada mostova (Manual Tabs/Bridges Creation) check check check check
Koračno postavljanje alata (Stepped Tooling) check check check check
2 1/2-osno glodanjeSTDEXPPROPRE
Obrda džepova (Pocketing) check check check check
Profilisanje (Profiling) check check check check
Čeona obrada (Facing) check check check check
Graviranje (Engraving) check check check check
V-Rezbarenje (V-Carving) check check check check
V-Rezbarenje grubo (V-Carve Roughing) check check check check
Obaranje ivica (Chamfering) check check check check
Bušenje rupa (Hole Making) check check check check
glodanje T-proreza - novo u 2012 (T-Slot Milling (New in 2012))   check check check
Glodanje navoja (Thread Milling) check check check check
Dorada (Re-Machining)     check check
3-osno glodanjeSTDEXPPROPRE
Horizontalna gruba obrada (Horizontal Roughing) check check check check
Paralelna završna obrada (Parallel Finishing) check check check check
Horizontalna završna obrada (Horizontal Finishing) check check check check
Radijalna obrada (Radial Machining) check check check check
Spiralna obrada (Spiral Machining) check check check check
Obrada samo ravnih površina -novo u 2012 (Clear Flats Machining (New in 2012))     check check
Gruba obrada čeonim bušenjem (Plunge Roughing)     check check
Horizontalna gruba dorada (Horizontal Re-roughing)     check check
Gruba dorada čeonim bušenjem (Plunge Re-roughing)     check check
Projekciona obrada džepova (Projection Pocketing)     check check
3D profilisanje (3D Offset Profiling)     check check
3D džepna obrada (3D Offset Pocketing)     check check
Linijska obrada (Pencil Tracing)     check check
Dorada uvala (Valley Re-Machining)     check check
Obrada platoa (Plateau Machining)     check check
Paralelna obrada grebena (Steep Area Parallel Machining)     check check
Horitontalna obrada grebena (Horizontal Hill Machining)     check check
Krivolinijska obrada (Curve Machining)     check check
Obrada između dve krive (Between 2 Curves Machining)     check check
Revezna naknadna obrada (Reverse Post Machining)     check check
4-tro osno glodanjeSTDEXPPROPRE
4-tro osna indeksirana obrada (4 Axis Indexed Machining)   check check check
4-tro osno višestruko indeksiranje (4 Axis Auto Multiple Indexing)   check check check
4-tro osna kontinuirana čeona obrada (4 Axis Continuous Facing)   check check check
4-tro osna kontinuirana obrada džepova (4 Axis Continuous Pocketing)   check check check
4-tro osno kontinuirano profilisanje (4 Axis Continuous Profiling)   check check check
4-tro osno kontinuirano graviranje (4 Axis Continuous Engraving)   check check check
4-tro osna paralelna gruba obrada (4 Axis Parallel Roughing)   check check check
4-tro osna radijalna završna obrada - novo u 2012 (4 Axis Radial Finishing (New in 2012))   check check check
4-tro osna projekciona obrada džepova - novo u 2012 (4 Axis Projection Pocketing (New in 2012))   check check check
5-osno glodanje (novo u 2012)STDEXPPROPRE
5-to osna indeksirana obrada (5 Axis Indexed Machining)     check check
5-to osna kontinuirana obrada projekcione krive (5 Axis Continuous Curve Projection Machining)       check
5-to osna kontinuirana obrada protoka krive (5 Axis Continuous Flow Curve Machining)       check
5-to osna obrada između dve krive (5 Axis Between 2 Curves Machining)       check
5-to osna obrada vođena krivom (5 Axis Drive Curve Machining)       check
5-to osna upravna obrad površine (5 Axis Surface Normal Machining)       check
5-to osna spiralna obrada 5 Axis Swarf Machining       check
bušenje rupaSTDEXPPROPRE
Automatski izbor rupa, sortiranje (Automatic Hole Selection, Sorting) check check check check
Bušenje (Drilling) check check check check
Urezivanje navoja (Tapping) check check check check
Provrtanje (Boring) check check check check
Reverzibilno provrtanje (Reverse Boring) check check check check
Korisnički definisani ciklusi (User Defined Cycles) check check check check
4-tro osno bušenje (4 Axis Drilling)   check check check
4-tro osno urezivanje navoja (4 Axis Tapping)   check check check
4-tro osno provrtanje (4 Axis Boring)   check check check
4-tro osno reverzibilno provrtanje (4 Axis Reverse Boring)   check check check
SimulacijaSTDEXPPROPRE
Animacija putanje (Toolpath Animation) check check check check
Simulacija sečenja materijala (Cut Material Simulation) check check check check
Napredna simulacija sečenja materijala (Advanced Cut Material Simulation)   check check check
Simulacija mašinskog alata - novo u 2012 (Machine Tool Simulation (New in 2012))     check check
AlatiSTDEXPPROPRE
Standardne glodalice (loptast, ravan, urezivanje navoja)(Standard Mills (Ball, Flat, C Rad., Vee, Taper)) check check check check
Standard Drills (Drill, Tap, Bore, Rev. Bore) check check check check
Holder Collision Detection   check check check
Form Tools   check check check
Toolpath EditingSTDEXPPROPRE
Toolpath Graphical Viewing (New in 2012) check check check check
Toolpath Graphical Editing     check check
Toolpath Instancing     check check
Toolpath Arc Fitting     check check
Post Processor GeneratorSTDEXPPROPRE
Customizable Post Generator check check check check
Simulate Cycles check check check check
Arc Output check check check check
Helix Output check check check check
Spiral Output check check check check
5 Axis Output     check check
MiscellaneousSTDEXPPROPRE
HTML Based Shop Documentation check check check check
Knowledge Base check check check check
Default Knowledge Base (New in 2012) check check check check
Multiple Setups     check check
Rotate Table Setups   check check check
Fixture Offset Programming     check check
Machine Control Operations (New in 2012)     check check
Check Surface Boundary Creation     check check
Tool Silhouette Boundary Creation     check check
Tool Double Contact Boundary Creation     check check
Tool Holder Collision Boundary Creation     check check
UtilitiesSTDEXPPROPRE
G-Code Editor & Analysis Tool (3rd Party) check check check check